Για το 1ο εξάμηνο του 2011

Στο ίδιο διάστημα, τα αεροδρόμια Ρόδου και Κω παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη βελτίωση, με ποσοστά αύξησης 33,25% και 31,07% αντίστοιχα. Ως κύριες αιτίες της αύξησης τουριστικής ζήτησης αναφέρονται η ανάκτηση ενός μέρους των απωλειών του 2010 -λόγω των γεγονότων του Μαΐου-, τα προβλήματα στη Βόρειο Αφρική και ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας, η μείωση του ΦΠΑ στα καταλύματα και η βελτίωση στη χορήγηση visa στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, για να διατηρηθεί η δυναμική ανάπτυξης είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν οι διαρθρωτικές αλλαγές που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ τον περασμένο Μάιο και οι οποίες σήμερα σημειώνουν σημαντικές καθυστερήσεις.