Από το 2006, οι επιδόσεις της ΑΧΑ ακολουθούν μία σταθερά ανοδική πορεία με τελευταίο σταθμό τη φετινή υψηλή βαθμολογία (85/100). Ο DJSI καταγράφει τις επιδόσεις των κορυφαίων εταιρειών στον κόσμο με βάση την ανάλυση οικονομικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διοικητικών παραγόντων και θεωρείται παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Η βελτίωση της βαθμολογίας της AXA αφορούσε σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα με τα οικονομικά αποτελέσματα να παραμένουν σταθερά. Ο Christian Thimann, AXA Group Head of Strategy, Sustainability and Public Affairs, δήλωσε σχετικά: «H βαθμολογία αυτή αποδεικνύει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει ο Όμιλος σχετικά με την Κοινωνική Υπευθυνότητα, ενσωματώνοντάς τη στην ευρύτερη στρατηγική του. Για πρώτη φορά το 2016, οι επιδόσεις της ΑΧΑ στον δείκτη DJSI έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των μακροπρόθεσμων προγραμμάτων κινήτρων για τους ανθρώπους της AXA».