Σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ
Στα 50,9 δις δολάρια εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε η αγορά Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε) στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη κατά το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,6% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της ΕΥ.

Στην Ελλάδα, η εκτιμώμενη συνολική αξία των συμφωνιών διαμορφώθηκε στα 1,7 δις δολάρια έναντι 1,3 δις δολαρίων το 2016 και 1,8 δις το 2015, σημειώνοντας αύξηση 30%. Πρόκειται για σημαντική αύξηση, δεδομένου ότι ο αριθμός των συμφωνιών μειώθηκε το 2017 σε 31 από 33 το 2016. Ο κλάδος με την εντονότερη δραστηριότητα Σ&Ε στη χώρα μας ήταν η πληροφορική.