Σύμφωνα με έρευνα της Nestle Ελλάς και το Χαροκόπειου

Η έρευνα είχε στόχο τη διερεύνηση των αλλαγών στη σωματική διάπλαση, τη διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα των μαθητών με έμφαση στο διάστημα της οικονομικής κρίσης και τη συσχέτισή τους με κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Μεταξύ των βασικών συμπερασμάτων είναι η αύξηση στα ποσοστά των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς και το γεγονός ότι το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την παιδική παχυσαρκία.