Όπως επισημαίνει μελέτη της Infobank Hellastat

Επιπλέον, ο κλάδος ευνοήθηκε προσωρινά από τη διενέργεια του δημοψηφίσματος και την επιβολή των capital controls τον Ιούλιο, όταν πολλοί καταναλωτές έσπευσαν μαζικά στα super market για αγορές τροφίμων, φοβούμενοι ενδεχόμενη κατάρρευση της οικονομίας. Χαρακτηριστικά, οι συνολικές πωλήσεις τροφίμων στα super market την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου σημείωσαν απότομη άνοδο μεγαλύτερη του 30%, ενώ τις επόμενες εβδομάδες παρατηρήθηκαν σημαντικοί ρυθμοί υποχώρησης.