Στις 6 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Δωδώνη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2020. Το 2020, η Δωδώνη σημείωσε κύκλο εργασιών σε επίπεδο ομίλου της τάξης των 138 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 28%, σε σχέση με το 2019. Η αύξηση των πωλήσεων είναι κυρίως αποτέλεσμα της 100% ενοποίησης της λειτουργίας της Δωδώνη Κύπρου, η οποία πλέον συνεισφέρει περισσότερο από 20% στις συνολικές πωλήσεις του ομίλου.

Το συνολικό καθαρό κέρδος για τον όμιλο ανήλθε σε 5 εκατ. ευρώ. Ο Tom Seepers, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, δήλωσε: «Νιώθουμε υπερήφανοι που ανταποκριθήκαμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε λόγω της πανδημίας και που καταφέραμε να κρατήσουμε ασφαλές το προσωπικό μας, να στηρίξουμε τους παραγωγούς μας, συνεχίζοντας χωρίς διακοπές τη συλλογή της συνολικής παραγόμενης ποσότητας γάλακτος».