Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 39,3% σε σχέση με το 2012, φτάνοντας τα 14,3 εκατ. ευρώ, οι ελαφρά μειωμένες πωλήσεις στο σύνολο του έτους ανέκαμψαν στο τελευταίο τρίμηνο, ενώ καταγράφηκε μείωση του κόστους πωληθέντων κατά 3,8% και των λειτουργικών εξόδων κατά 5,6%, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των περιθωρίων αποδοτικότητας.

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Κωνσταντίνος Γεράρδος, ανέφερε σχετικά: «Το 2013 κάναμε τέσσερις στρατηγικές κινήσεις: κάναμε είσοδο στην κινητή τηλεφωνία με το brand μας Turbo-X, μπήκαμε στην κατηγορία των τηλεοράσεων με το Turbo-X, επενδύσαμε στα σχολικά είδη, και βγήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία του Πλαισίου με τηλεοπτική διαφήμιση, με πρώτο στόχο το branding των private labels. Αυτές οι κινήσεις μας, ενίσχυσαν πολύ και το μερίδιο αγοράς και την κερδοφορία».