Ιδιαίτερα αυξημένα εμφανίζονται τα ποσοστά του engagement σε videos και social media περιεχόμενο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, σύμφωνα με τα ευρήματα των εταιρειών Primis, ιδιοκτησίας Universal McCann του ομίλου Interpublic, και Shareablee. Σύμφωνα με την Primis, τα views αυξήθηκαν κατά 20% από τα μέσα Μαρτίου, ωστόσο το engagement εκτοξεύθηκε στο +67% στα τέλη Ιουλίου.

Παρόμοια τάση διαπιστώνει και η Shareablee στις social media πλατφόρμες, με το branded ή το sponsored περιεχόμενο των influencers να αυξάνεται κατά 21% από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο και το engagement να υπερδιπλασιάζεται. Εξάλλου, παρά το γεγονός ότι τα brands μείωσαν κατά 58% τις αναρτήσεις στους λογαριασμούς τους την περίοδο αναφοράς, το engagement σε brand posts σημείωσε αύξηση 11%.

Παρόμοια τάση ακολουθούν και τα posts των brands, των ΜΜΕ και των influencers στο Facebook με τα views να διπλασιάζονται σε σχέση με τα posts, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, και το engagement να πενταπλασιάζεται. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται σε σειρά αιτίων που σχετίζονται κυρίως με την πανδημία, μεταξύ των οποίων η έλλειψη ελέγχου των εργαζομένων από τους προϊσταμένους τους, λόγω τηλεργασίας, και η μοναξιά λόγω των περιορισμών. Επίσης, γίνεται λόγος και για έξαρση των fake clicks
(Πηγή: AdAge)