Παράλληλα με μείωση των συνολικών εσόδων

Τα καλύτερα από τα αναμενόμενα έσοδα, ανά θέση, οφείλονται στις καλοκαιρινές διαδρομές από το Ηνωμένο Βασίλειο και όλη την Ευρώπη κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο και στην επιτυχή εφαρμογή των πρωτοβουλιών διαχείρισης των εσόδων. Η Carolyn McCall, Chief Executive της EasyJet, δήλωσε σχετικά: «Τα αποτελέσματά μας αποδεικνύουν ότι η στρατηγική της EasyJet αποδίδει, ιδίως με καλές επιδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις καλοκαιρινές διαδρομές σε όλη την Ευρώπη. Οι αποδόσεις του τριμήνου μας δείχνουν ότι η EasyJet θα έχει αύξηση στα έσοδα, τα κέρδη και τα μερίσματα».