Σταθερή παραμένει η ανάκαμψη της Αθήνας

Η ενισχυτική τάση αφορά και την κίνηση εσωτερικού με 19%, τόσο για τον Ιούνιο όσο και για το εξάμηνο. Παράλληλα, στην αγορά του εξωτερικού η εταιρεία τον Ιούνιο, παρουσίασε αύξηση στη δραστηριοποίησή της από όλες τις ελληνικές βάσεις κατά 23%. Θετικό στοιχείο είναι η σταθερή ανάκαμψη της Αθήνας, η οποία τον Ιούνιο παρουσίασε αύξηση 22% στην κίνηση εξωτερικού. Ο Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της Aegean και της Olympic Air, δήλωσε: «Η ανάπτυξη του δικτύου με 17 νέους προορισμούς, αλλά και οι συχνότητες και βελτιωμένες συνδέσεις εσωτερικού αρχίζουν πλέον να λειτουργούν θετικά και ιδιαίτερα για την βάση της εταιρείας στην Αθήνα. Αντίστοιχα επιτυχημένη είναι και η στρατηγική ανάπτυξης από τις άλλες 7 ελληνικές βάσεις».