Σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Αειφορίας CSE

Το CSE διοργανώνει 2 πιστοποιημένα (GRI & ΙΕΜΑ approved) εκπαιδευτικά προγράμματα στην Αθήνα: το πρώτο 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Το δεύτερο αφορά στο πρότυπο έκδοσης Εκθέσεων Αειφορίας/Κοινωνικών Απολογισμών GRI, μια «υποχρέωση» των μεγάλων και εισηγμένων εταιρειών, σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα.