Έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομίας σε σχέση με τη διατήρηση και την αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα, την περίοδο του 2010-2021, αποτελεί το λιανεμπόριο τροφίμων, σύμφωνα με κυλιόμενη ανάλυση του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και εμπειρική έρευνά του.

Συγκεκριμένα, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,1% στο λιανεμπόριο τροφίμων και το 2020, με κύριο πυλώνα τα super markets. Την περίοδο 2000-2021, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 55%%, σε αντίθεση με το υπόλοιπο λιανικό εμπόριο, το οποίο παρουσίασε μείωση 15%.

Αυξητική τάση καταγράφηκε και το α΄ τρίμηνο του 2021 (0,5%) με τους άμεσα απασχολουμένους να ξεπερνούν τις 215.000 και 8.000 εξ αυτών να προστίθενται την περίοδο της πανδημίας. Επιπλέον, οι καταναλωτές εκτιμούν τον ρόλο του προσωπικού των super markets στην αντιμετώπιση της πανδημίας, με 75% να βαθμολογεί θετικά το προσωπικό.

Ας σημειωθεί ότι, την περίοδο 2010-2021, σύμφωνα με στοιχεία της ετήσιας έρευνας καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ, το αγοραστικό κοινό αξιολόγησε ιδιαίτερα θετικά τη συμβολή του super market στην απασχόληση σε ποσοστό 70%.