Μειωμένη η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη κατά 30%
Η «ακτινογραφία» του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα για την περίοδο 2005 - 2017 είναι το αντικείμενο της νέας μελέτης του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού (αφίξεις, διανυκτερεύσεις, έσοδα) καταγράφουν διψήφιες αυξήσεις, ενώ αντίθετα, οι βασικοί δείκτες, Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) και Μέση Διάρκεια Παραμονής, σημειώνουν πτώση. H Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση δείχνει εντυπωσιακή σταθερότητα την ίδια περίοδο με αυξομειώσεις περί τα 70 ευρώ, ενώ μεταξύ 2005 και 2017 μειώνεται οριακά κατά 3%.

Στις αφίξεις, η αύξηση φτάνει το 89%, με 27,2 εκατ. το 2017. Οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 36,8% και τα έσοδα κατά 32,4%, αγγίζοντας τα 14,2 δισ. ευρώ το 2017. Στον αντίποδα, η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη περιορίστηκε κατά 30%, κυμαινόμενη στα 522,3 ευρώ το 2017, ενώ μείωση εμφάνισε και η Μέση Διάρκεια Παραμονής, σε 7,7 ημέρες.