Σύμφωνα με έρευνα της Tailwind EMEA

Η έρευνα αποτυπώνει το επίπεδο κατανόησης και υιοθέτησης του Programmatic Advertising στην περιοχή δραστηριοποίησης της TailWind στην Κεντρική ΝΑ Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την έρευνα, το 89% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το Programmatic Advertising «μετατρέπεται σε κυρίαρχο ή μία από τις πιο σημαντικές τάσεις στη διαφήμιση», ενώ η έλλειψη δεξιοτήτων και η βαθύτερη κατανόηση θεωρούνται τα σημαντικότερα εμπόδια για την ευρύτερη και ταχύτερη κατανόησή του.

Σε σύγκριση με την έρευνα του 2014, καταγράφηκε ανάπτυξη της επένδυσης της τάξης του 35%, με το 1/3 των ερωτηθέντων να θεωρεί πως η «Καλύτερη Στόχευση» είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ενώ οι διαφημιζόμενοι το κρίνουν ως το κυριότερο, κατά 41%. Ο Nigel Gilbert, Αντιπρόεδρος Στρατηγικής Ανάπτυξης EMEA της AppNexus, στρατηγικού συνεργάτη της Tailwind, δήλωσε: «Το programmatic advertising γίνεται η κινητήρια δύναμη της ψηφιακής διαφήμισης στην περιοχή που καλύπτει η TailWind, με σχεδόν το 55% των ερωτηθέντων στη Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη και περισσότερο από 83% στη Μέση Ανατολή, να υιοθετούν το programmatic το 2016».