Ο παγκόσμιος οργανισμός της EY δημοσιοποίησε στοιχεία για τα παγκόσμια έσοδα του ύψους 49,4 δισ. δολαρίων, για το οικονομικό έτος που έληξε τον Ιούνιο του 2023 (ΟΕ23), καταγράφοντας αύξηση 14,2%. Η επίδοση αυτή αντιπροσωπεύει μια από τις πιο επιτυχημένες χρονιές στην ιστορία του οργανισμού, όπως επισημαίνεται.

Η EY δημοσιοποίησε και την έκθεση Value Realized, μια διευρυμένη ετήσια αναφορά, η οποία περιγράφει τις οικονομικές επιδόσεις, τις πρωτοβουλίες του οργανισμού για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG), καθώς και βασικούς τομείς συνεργασίας για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Το ΟΕ23, η EY επένδυσε 3,6 δισ. δολάρια στην ποιότητα των ελέγχων, την καινοτομία, την τεχνολογία και τους ανθρώπους της -στο πλαίσιο της τριετούς της δέσμευσης για επενδύσεις ύψους 10 δισ. δολαρίων που ανακοινώθηκε το ΟΕ21- εκ των οποίων 1,4 δισ. δολάρια αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και την έναρξη λειτουργίας της ενοποιημένης πλατφόρμας EY.ai.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, περισσότερες από 127 εκατ. ζωές επηρεάστηκαν θετικά, μέσω του προγράμματος εταιρικής ευθύνης EY Ripples, ενώ καταγράφηκε μείωση 43% των απόλυτων εκπομπών ρύπων παγκοσμίως.