Σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Το γενικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι ο έλληνας καταναλωτής αξιολογεί ιδιαίτερα υψηλά τη θετική ανταπόκριση του κλάδου σουπερμάρκετ και των προμηθευτών την περίοδο της επιβολής των Capital Controls. Μεταξύ άλλων, το 55% των καταναλωτών φοβήθηκε ότι θα υπάρξουν ελλείψεις τροφίμων, ενώ ένας στους δύο (49%) δηλώνει ότι μετά την επιβολή των Capital Controls χρησιμοποιεί πιο συχνά πιστωτική κάρτα για την πληρωμή των αγορών του στο σουπερμάρκετ. Αυτή η τάση έχει σημαντικό κόστος, καθώς σχετική έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι οδηγεί σε ετήσια αύξηση τους λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων κατά 40 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,21% των πωλήσεων. Τέλος, το 70% των καταναλωτών θεωρεί ότι τα σουπερμάρκετ (σε συνεργασία με τους προμηθευτές προϊόντων) ανταποκρίθηκαν θετικά στα προβλήματα που δημιούργησαν τα Capital Controls.