Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΑΕΕ

Στην έρευνα συμμετείχαν 56 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 97,1% περίπου της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων. Αναλυτικότερα, από τη μελέτη προκύπτει ότι οι Ασφαλίσεις Ζωής ανέρχονται σε 1,91 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,1% και οι Ασφαλίσεις Ζημιών σε 1,87 δισ. ευρώ, με αύξηση 3,1%.

Ο Δημήτρης Μαζαράκης, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, ανέφερε: «Η παραγωγή ασφαλίστρων της ελληνικής αγοράς το 2016 δημιουργεί ταυτόχρονα ικανοποίηση για τη χρονιά που πέρασε αλλά και αισιοδοξία για το 2017. Την ίδια στιγμή, η αβεβαιότητα και αστάθεια στο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον, η συνεχιζόμενη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και των επιχειρήσεων, το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου, δεν επιτρέπουν εφησυχασμό αλλά εγρήγορση και συνεχή προσαρμογή στα νέα δεδομένα και προκλήσεις».