Κατά 17,4% σε σχέση με το 2017
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούριων επιβατικών τον μήνα Δεκέμβριο 2018 υπήρξαν ελαφρώς μειωμένες κατά 1,1% ως προς τον Δεκέμβριο 2017.

Συνολικά, το 2018 οι ταξινομήσεις καινούριων επιβατικών είναι αυξημένες κατά 17,4% ως προς το 2017. Ακόμη και με αυτή την πρόοδο και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η πέμπτη κατά σειρά χρονιά αύξησης, η αγορά αυτοκινήτου βρίσκεται 61,6% χαμηλότερα ως προς τον μέσο όρο προ κρίσης (2000-2009). Το 2018, ως προς το 2017, στα καινούρια φορτηγά σημειώθηκε μικρή αύξηση (+2,6%), ενώ στα καινούρια λεωφορεία οι ταξινομήσεις σημείωσαν αύξηση 38,4%.