Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πλέον πρόσφατη έκθεσή της σχετικά με το σύστημα της Επιτροπής για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πώλησης επικίνδυνων προϊόντων στην αγορά, το επονομαζόμενο «σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών». Η έκθεση δείχνει ότι ο αριθμός των ενεργειών που εκτελούνται από τις αρχές σε συνέχεια προειδοποιήσεων αυξάνεται από έτος σε έτος, φθάνοντας τις 4.477 το 2019, έναντι 4.050 το 2018.

Το 2019, οι αρχές των 31 χωρών που συμμετέχουν στο σύστημα αντάλλαξαν 2.243 προειδοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα. Τα μέτρα που λαμβάνονται περιλαμβάνουν ενέργειες από την απόσυρση ή την καταστροφή προϊόντων από τους διανομείς και τους εμπόρους λιανικής έως την ανάκληση προϊόντων που βρίσκονται ήδη στην κατοχή των χρηστών τους.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα «παιχνίδια» ήταν η κατηγορία προϊόντων για την οποία υποβλήθηκαν οι περισσότερες γνωστοποιήσεις, ακολουθούμενη από τις κατηγορίες προϊόντων «μηχανοκίνητα οχήματα» και «ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός». Ο κίνδυνος τον οποίο αφορούσε ο υψηλότερος αριθμός γνωστοποιήσεων ήταν ο κίνδυνος ορισμένο προϊόν να επιφέρει τραυματισμούς, όπως κατάγματα ή διασείσεις.