Σύμφωνα με την έκθεση European Attractiveness Survey της ΕΥ

Μεταξύ των μεγάλων αγορών, οι επενδύσεις αυξήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία, ενώ μείωση σημειώθηκε μόνο στην Ισπανία και την Ανατολική Ευρώπη, στην οποία ο αριθμός των επενδύσεων μειώθηκε κατά 12%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, από τους παγκόσμιους επενδυτές που συμμετείχαν στην έρευνα το 54% θεωρεί ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί και μόνο το 12% αναμένει επιδείνωση, σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές για τις ΑΞΕ στην Ευρώπη. Το λογισμικό και οι επιχειρηματικές υπηρεσίες παρέμειναν οι κορυφαίοι κλάδοι ΑΞΕ, όσον αφορά στον αριθμό των επενδύσεων, ενώ κερδισμένοι είναι και οι τομείς φαρμακευτικών και επιστημονικής έρευνας. Οι ενδο-ευρωπαϊκές επενδύσεις αποτελούν την κύρια πηγή των ΑΞΕ στην Ευρώπη, ωστόσο, σε επίπεδο χώρας, οι ΗΠΑ παρέμειναν η κύρια πηγή επενδύσεων.