Κατά 14,1% αυξήθηκαν οι πωλήσεις, στο 17% έφτασε το μερίδιο αγοράς της

Στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι η άνοδος των πωλήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του όγκου πωληθέντων σε ποσοστό 10% σε σχέση με το 2010, παρά το γεγονός ότι η αγορά μπίρας στο σύνολό της σημείωσε πτώση 10%. Όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση, η εταιρεία ενίσχυσε και το μερίδιο αγοράς της κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες περίπου, το οποίο πλέον ανέρχεται στο 175. Όσον αφορά στα κέρδη προ φόρων, υποχώρησαν στα 4,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, «λόγω των σημαντικών επενδύσεων που έγιναν το 2011, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης του ανθρώπινου δυναμικού της κατά ποσοστό 25% περίπου».