Πολλοί οργανισμοί θέτουν ως προτεραιότητα την ενσωμάτωση των LGBT+, δημιουργώντας συνολικά θετικό αντίκτυπο στον εργασιακό χώρο, σύμφωνα με σχεδόν το 80% των ερωτηθέντων στην τελευταία έκθεση της Deloitte, «LGBT+ [email protected]: A Global Outlook». Η έρευνα αποκαλύπτει ότι περισσότερο από το 70% των εργαζομένων που ανήκουν στην LGBT+ κοινότητα είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν με τον τρέχοντα εργοδότη τους λόγω της προσέγγισής του στην ένταξη των LGBT+ και πολλοί ανέφεραν την ορατή υποστήριξη και τη διαθεσιμότητα των Employee Resource Groups (ERGs) ως βασικούς παράγοντες για μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες αυτές, το 42% όλων των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι έχουν βιώσει συμπεριφορές αποκλεισμού στην εργασία. Ενδεικτικά, περίπου το 80% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι οι εργοδότες τους έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζουν δράσεις και πρωτοβουλίες ένταξης LGBT+ και το 95% αυτών υποστηρίζει ότι αυτό έχει οδηγήσει σε ουσιαστική υποστήριξη των LGBT+ εργαζομένων στους αντίστοιχους οργανισμούς.

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, οι ενέργειες των οργανισμών ποικίλλουν – σχεδόν το 40% υποστηρίζει ότι οι ηγέτες της εταιρείας τους μιλούν ανοιχτά για την ένταξη LGBT+ εντός του οργανισμού, το ένα τρίτο αναφέρει ότι οι οργανώσεις τους έχουν προγράμματα υποστήριξης LGBT+ και σχεδόν το ένα τρίτο (31%) σημειώνει ότι οι εργοδότες τους συζητούν για την ένταξη LGBT+ σε εξωτερικά φόρουμ, όπως επιχειρηματικές εκδηλώσεις. Εντούτοις, παρά τα θετικά βήματα, το 42% των ερωτηθέντων στην έρευνα ανέφερε ότι έχει βιώσει συμπεριφορές αποκλεισμού στην εργασία. Αυτές οι συμπεριφορές περιλάμβαναν ανεπιθύμητα σχόλια σεξουαλικής φύσης (33%), ανεπιθύμητα σχόλια για την ταυτότητα φύλου (25%) και ευρύτερη μη αποδεκτή συμπεριφορά. Επιπλέον, αυτές οι συμπεριφορές βιώνονται τόσο σε περιβάλλοντα γραφείου όσο και απομακρυσμένης εργασίας.

«Παρά τα θετικά αποτελέσματα και την αύξηση της συμπερίληψης στους οργανισμούς μέσα από στοχευμένες δράσεις, είναι σημαντικό να γίνουν περισσότερα», σημείωσε η Ανάλια Κόκκορη, Partner, People & Purpose Leader της Deloitte Ελλάδος. «Η μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή ρατσισμού και αποκλεισμού μέσα από ειδικές εκπαιδεύσεις και η δημιουργία δικτύων υποστήριξης για όλους τους συναδέλφους θα μας βοηθήσουν να χτίσουμε μια κουλτούρα που θα διέπεται από σεβασμό σ’ όλα τα επίπεδα και σε καθημερινή βάση».