Την ελπίδα ότι η αξιοποίηση περισσότερων πηγών data θα μεταφραστεί σε ποιοτικότερα data εκφράζουν οι marketers, οι οποίοι χρησιμοποίησαν φέτος 50% περισσότερες πηγές δεδομένων συγκριτικά με πέρυσι. Μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, θα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2021. Αυτά αναφέρει η φετινή, όγδοη ετήσια έκθεση «The State of Marketing» της Salesforce, με τη συμμετοχή 6.000 marketing leaders από 35 χώρες.

Πέρυσι, οι εταιρείες χρησιμοποίησαν 10 διαφορετικές πηγές, αριθμός που έφτασε φέτος τις 15 και αναμένεται να αγγίξει τις 18 μέχρι το τέλος του 2023. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με τα αποτελέσματα και άλλων ερευνών που καταδεικνύουν ότι οι marketers σταδιακά χάνουν την εμπιστοσύνη τους στα data και δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες πηγές είναι οι πλέον αξιόπιστες: τα συναλλακτικά δεδομένα και οι γνωστές ψηφιακές ταυτότητες χρησιμοποιούνται από το 83% των εταιρειών marketing και οι δηλώσεις συμφερόντων/προτιμήσεις από το 82%.

Οι λιγότερο δημοφιλείς πηγές ήταν τα μη συναλλακτικά δεδομένα (58%) και οι offline ταυτότητες (69%), μετά από τα third-party data και τις ανώνυμες ψηφιακές ταυτότητες (75% έκαστο). Η παροχή κινήτρων στους καταναλωτές για συλλογή πληροφοριών είναι η πιο διαδεδομένη πρακτική (56%) των marketers, μαζί με τη δημιουργία μιας στρατηγικής first-party data (54%).

(Πηγή: Martech.org)