Τη μελέτη με τίτλο «Αξιοποιώντας την δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα» εκπόνησαν η Boston Consulting Group (BCG) σε συνεργασία με τη Microsoft, με στόχο να χαρτογραφήσουν την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα, να αναδείξουν τους οργανισμούς που την εφαρμόζουν και να προτείνουν δράσεις αξιοποίησής της από τις επιχειρήσεις. Μεταξύ, άλλων, παρατηρήθηκε αυξανόμενη κινητικότητα στον χώρο με περισσότερες από 35 εφαρμογές ΑΙ από επιχειρήσεις στην χώρα μας, η πλειοψηφία των οποίων την τελευταία πενταετία. Για την επιτυχία τους δε, απαιτείται η προσέγγιση, στους άξονες: Κατάρτιση χαρτοφυλακίου εφαρμογών σε ενιαίο σχέδιο, Συστηματική προετοιμασία και εκτέλεση των εφαρμογών AI και Δημιουργία υποστηρικτικών υποδομών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι διαθέσιμα στο website της BCG, ενώ θα παρουσιαστούν και σε δύο ψηφιακά επεισόδια, στις 6 και 8 Οκτωβρίου.