Σύμφωνα με τον διαγωνισμό Future Ready Business που διενεργήθηκε, για πρώτη φορά, από το Compete GR και τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας, αναδείχθηκε η λίστα με τις 12 ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πιο έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις.

6 δείκτες future-readiness…
Οι διαγωνιζόμενες εταιρείες παρουσίασαν τον οδικό χάρτη που έχουν σχεδιάσει για το μέλλον και τη στρατηγική που έχουν αναπτύξει πάνω στους 6 δείκτες future-readiness: Βιώσιμη Ανάπτυξη, Κοινωνική Επίδραση, Προσαρμοστική Ικανότητα, Προσανατολισμός, Ευελιξία του Επιχειρηματικού Μοντέλου και Δικτύωση.

…ανέδειξαν 12 επιχειρήσεις
Η επιτροπή αξιολόγησης, προεξάρχοντος του Σίμου Αναστασόπουλου (ΣΑΕΕ) και της εφόρου του διαγωνισμού, Δρα. Βενετίας Κουσία (Compete GR), αφού μελέτησε δεκάδες υποψηφιότητες, προέκρινε 12 επιχειρήσεις:
Επιπλέον, αναδεικνύονται η Χήτος ΑΒΕΕ ως κορυφαία μεγάλη Future Ready επιχείρηση, η Terracom ΑΕ, που ξεχώρισε μεταξύ των μεσαίων επιχειρήσεων και η Ολυμπία Οδός ΑΕ που διακρίνεται ως κορυφαία μικρή επιχείρηση.

 • Χήτος ΑΒΕΕ
 • Isomat ABEE
 • Terracom ΑΕ
 • Ολυμπία Οδός ΑΕ
 • ΕΥΔΑΠ
 • Ντελόπουλος ΑΕΒΕ
 • IT Concept SA
 • Ingroup
 • GMG Constructions AΕ
 • East West Greece
 • Parostec
 • Netrino Advisory.

Οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου, παρουσίασαν τα σχετικά case studies και έλαβαν στοχευμένη ανατροφοδότηση, αναφορικά με τον σχεδιασμό της στρατηγικής τους για το μέλλον. Ταυτόχρονα, όσες εταιρείες συμμετείχαν στον διαγωνισμό και μπήκαν στη διαδικασία του benchmarking, θα λάβουν feedback σε προγραμματισμένες συναντήσεις.

Ο διαγωνισμός Future Ready Business, πλέον, καθιερώνεται ως η έγκυρη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) των επιχειρήσεων, αναφορικά με το πόσο έτοιμες είναι να ανταπεξέλθουν στις μελλοντικές προκλήσεις και αλλαγές που επηρεάζουν τον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτή η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε καθορισμένα κριτήρια και μετρήσεις, με στόχο την αναγνώριση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των επιχειρήσεων σε σχέση με την προοπτική του μέλλοντος.

Ο διαγωνισμός, που διοργανώθηκε από την Boussias Events, τέλεσε υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ, του ΕΕΔΕΓΕ
και του ΣΕΒ, με founding sponsor την EY Ελλάδος.


Future Ready Businesses 2023