Νόμιμα σύμφωνα με το νέο νόμο θεωρούνται μόνον όσα έχουν άδεια από τις ελληνικές εποπτικές αρχές

Ο νόμος προβλέπει ότι για τη διεξαγωγή και εκμετάλλευση τυχερών παινχιδιών με μηχανήματα ή μέσω διαδικτύου, απαιτείται η λήψη άδειας από την ΕΕΕΠ. Όσον αφορά στη διαφήμιση, ο νόμος προβλέπει την απαγόρευση κάθε διαφημιστικής δραστηριότητας για διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από παρόχους μη αδειοδοτημένους στην Ελλάδα.

Ωστόσο, οι εταιρείες παροχής σχετικών υπηρεσιών που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της ΕΕ και κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια, μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στη μεταβατική περίοδο μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, εφόσον ενταχθούν άμεσα και οικειοθελώς στο φορολογικό καθεστώς του νόμου, αναδρομικά μέχρι και το προηγούμενο οικονομικό έτος. Δεν διευκρινίζεται παρόλα αυτά, αν και η διαφήμιση κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο των εν λόγω εταιρειών μπορεί να κριθεί νόμιμη, εφόσον ο νόμος επιτρέπει στη μεταβατική περίοδο τη διαφήμιση μόνον παιγνίων διεξαγόμενων με άδεια που εκδόθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία.

Τέλος, ο νόμος προβλέπει ότι διαφημιστές και διαφημιζόμενοι που προβαίνουν σε εμπορική επικοινωνία για τυχερά παίγνια τα οποία διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια, θα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο χρόνων και χρηματική ποινή από 100.000 έως 200.000 ευρώ.