Η DHL Express ανακοινώνει την άφιξη της GoGreen Plus στην Ελλάδα, μίας υπηρεσίας που επιτρέπει στους πελάτες της να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα που σχετίζονται με τις αποστολές τους, μέσω της χρήσης Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων (SAF).

Η υπηρεσία κατέστη δυνατή μετά τις πρόσφατες συνεργασίες της DHL με τις BP και Neste για την παροχή SAF στους κόμβους της DHL Express σε όλον τον κόσμο. Πλέον και στην Ελλάδα, οι πελάτες της DHL Express θα έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν το GoGreen Plus όταν επιλέγουν υπηρεσίες μεταφορών στο MyDHL+, τη διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργίας και παρακολούθησης αποστολών της DHL Express.

Ο Μιχάλης Παγωμένος, Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing της DHL Express Ελλάδας αναφέρει σχετικά: «Ως Ηγέτης στον κλάδο των Διεθνών Ταχυμεταφορών στη χώρα, οδηγούμε για ακόμη μία φορά τις εξελίξεις και εισάγουμε τη Χρήση Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων (SAF) στις αερομεταφορές μας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες μας να συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποστολών τους».