Μεγάλος όγκος και πολλαπλές πηγές δυσχεραίνουν το έργο

Την αδυναμία τους να εξάγουν ουσιαστικά insights από τον κυκεώνα των data που συλλέγουν εκφράζουν σχεδόν οι μισοί marketers, σύμφωνα με νέα έρευνα της Kantar, με τη συμμετοχή 488 senior marketing leaders από ολόκληρο τον κόσμο.

Όπως προέκυψε, το 47% των συμμετεχόντων δεν πιστεύει ότι μπορεί να αξιοποιήσει πολλαπλές πηγές data στο έπακρο, δυνατότητα που έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, καθώς η διαθεσιμότητα των δεδομένων πολλαπλασιάζεται. Τα real-time data προσθέτουν επίσης σημαντικές δυσκολίες σε διαφημιζόμενους και ιδιοκτήτες media, με το 58% και 50% αντίστοιχα των ερωμένων να απαντά ότι η εταιρεία του δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτά με ουσιαστικό τρόπο.

Ωστόσο, τα agencies, φαίνονται περισσότερο έτοιμα να χρησιμοποιήσουν τα real-time data αποτελεσματικά, με μόνο το 30% των συμμετεχόντων να δηλώνει αποτυχία. Οι ερευνητές προβλέπουν ότι θα προκύψουν βελτιώσεις σταδιακά, καθώς οι διαφημιζόμενοι θα ενισχύσουν την in-house δυνατότητά τους να διαχειρίζονται τα δεδομένα και να εξαρτώνται λιγότερο από τα agencies σε αυτό το κομμάτι.

Κεντρική παραμένει η ανάγκη δημιουργίας ενοποιημένων λύσεων measurement, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ παραδοσιακών και digital metrics, με στόχο την αναβάθμιση της δυνατότητας σύνθεσης των διαθέσιμων data.
(Πηγή: Campaign)