Σε αναζήτηση νέων agencies, προκειμένου να ανανεώσουν το roster των συνεργατών τους, εκτιμάται ότι θα βρεθεί το 40% των brands μέσα στο 2021, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Adweek, αν και υπογραμμίζει ότι το 75% των marketers παραμένουν ευχαριστημένοι από τον τρόπο με τον οποίο τα agencies διαχειρίστηκαν την υγειονομική κρίση. Επιπλέον, αναφέρεται ότι σχεδόν το 60% των brands έχει μειώσει το budget των agencies του, ενώ, από την πλευρά τους, τα agencies πέρασαν ένα μεγάλο μέρος του 2020, προσπαθώντας να προσαρμοστούν στα συνεχή εμπόδια, αν και για κάποια από αυτά η προσπάθεια δεν ήταν αρκετή.

Διευκρινίζεται δε ότι, ενώ οι επιδόσεις των agencies κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δεν αποτελούν απαραιτήτως την αιτία για την αλλαγή συνεργατών, υπήρξαν αναφορές ότι κάποια agencies δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των πελατών τους. Όσον αφορά στα θετικά χαρακτηριστικά των agencies, η έρευνα συμπεριλαμβάνει στα προσόντα τους το agency performance, το creative output και την προσαρμογή στις αλλαγές.