Στο πλαίσιο δράσεων της Eurolife FFH για την υποστήριξη και εκπαίδευση των συνεργατών της, ολοκληρώθηκε ο 11ος ακαδημαϊκός κύκλος εκπαίδευσης του προγράμματος «Advanced Program in Management for Insurance Executives» για το δίκτυο των συνεργατών της.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και έχει εισηγητές τους καθηγητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Πανεπιστημίου. Επιλεγμένοι συνεργάτες της Eurolife FFH παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε τον Ιούνιο και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.

Καλύφθηκαν συνολικά πέντε ενότητες σε 40 ώρες διδασκαλίας, με τα εξής γνωσιακά αντικείμενα: Marketing και συμπεριφορά καταναλωτή, Διαπραγματεύσεις και διαχείριση συγκρούσεων, Ηγεσία και οργανωσιακή συμπεριφορά, Στρατηγική σκέψη και υλοποίηση στρατηγικών αποφάσεων, Κατάρτιση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business plans). Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία και κύκλος επιμορφωτικών ημερίδων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.