Σύμφωνο για την αποθήκευση ενέργειας στην Ελλάδα

Στην υπογραφή συμφώνου συνεργασίας για την εγκατάσταση πιλοτικού σταθμού αποθήκευσης στον Υποσταθμό του στη Θήβα, προχώρησαν ο ΑΔΜΗΕ και η Sunlight του ομίλου Olympia. Με συνολική ισχύ 20 MW και αποθηκευτική χωρητικότητα 20 MWh, η νέα εγκατάσταση έχει σκοπό την αναβάθμιση της ικανότητας του Συστήματος Μεταφοράς σε τοπικό επίπεδο και την αύξηση της χωρητικότητάς του για την ένταξη νέων σταθμών ΑΠΕ, χωρίς να απαιτείται η κατασκευή νέας γραμμής μεταφοράς 150 kV.

«Με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες και απαντώντας στις αυξημένες ανάγκες της χώρας και των πελατών μας σε όλο τον κόσμο, διαθέτουμε συστήματα που μπορούν όχι μόνο να παράσχουν αξιόπιστη on-demand ενέργεια, αλλά και εξαιρετικά τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως η απομακρυσμένη real time διαχείριση και δυνατότητα επισκευής του συστήματος», δήλωσε σχετικά ο CEO της Sunlight, Λάμπρος Μπίσαλας.