Η πρόταση σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπει τη συνολική αλλαγή του Ν. 3592/07, γνωστού και ως Νόμου Ρουσόπουλου, βάσει του οποίου ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στις αδειοδοτήσεις. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, εκτός από τη δημιουργία ραδιοφωνικών σταθμών εθνικής εμβέλειας, προωθούνται αλλαγές και στην απόδοση των αδειών γι’ αυτού του είδους τους ραδιοσταθμούς, αφού αντί για τη διαγωνιστική διαδικασία, προωθείται η λύση της δημοπρασίας των συχνοτήτων ή της συγκριτικής μελέτης ή ο συνδυασμός τους.

Τέλος, με το νέο νόμο προωθείται η κατάργηση του κριτηρίου παλαιότητας σε ό,τι αφορά τα κριτήρια αδειοδότησης, για τους τοπικούς ραδιοσταθμούς, με στόχο να δοθεί κίνητρο σε νέους επενδυτές. Παρά την ταχύτητα των εξελίξεων σε αυτό το κομμάτι, το θέμα της μετάβασης στην ψηφιακή ραδιοφωνία φαίνεται να καθυστερεί, αφού, όπως επισημαίνεται σε τεχνική έκθεση του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που αφορά στο σχεδιασμό της διαδικασίας εκχώρησης συχνοτήτων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, προωθείται σε πρώτη φάση η πολιτική των δοκιμαστικών εκπομπών και η διασφάλιση των σχετικών συχνοτήτων.