Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η Adecco Ελλάδας επιθυμεί να εξετάσει το πώς βλέπουν οι εργαζόμενοι και μη την απασχολησιμότητά τους στην συγκεκριμένη αγορά. Η έρευνα με τίτλο «Η απασχολησιμότητα στην Ελλάδα» διενεργείται μέσω ενός σύντομου online ερωτηματολογίου. Βασικός στόχος της είναι να εξετάσει τον βαθμό αισιοδοξίας που χαρακτηρίζει τους συμμετέχοντες αναφορικά με την πορεία της αγοράς εργασίας τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα και να καταγράψει το πόσο ανταγωνιστικοί νιώθουν σήμερα οι εργαζόμενοι και υποψήφιοι, βάσει των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους. Επίσης εξετάζεται το κατά πόσο θεωρούν πως τα προσόντα τους είναι κατάλληλα σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας της Adecco είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα της εταιρείας.