Σύμφωνα με ανάλυση της RTB House
Σε ανάλυση που πραγματοποίησε η RTB House σε πάνω από 40 αγορές, οι διαφημιστικές εκστρατείες που έτρεχαν παράλληλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα παραδοσιακά μέσα έδειξαν ότι έχουν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις μεμονωμένες ενέργειες.

Η εταιρεία ανέλυσε εκατοντάδες διαφημιστικές καμπάνιες που διενεργεί σε περισσότερες από 40 αγορές, για να συγκρίνει τις εκστρατείες που χρησιμοποιούν social και classic μοντέλα έναντι των εκστρατειών που χρησιμοποιούν μόνο ένα από αυτά τα δύο μοντέλα. Η αναλογία των κλικ προς τον αριθμό των εμφανίσεων ήταν πολύ μεγαλύτερος στο retargeting στα social media. Η ανάλυση έδειξε ότι τα δημιουργικά στα social media είχαν κατά 90% υψηλότερα CTRs από ότι τα banners που προβάλλονται στις ιστοσελίδες.

Ωστόσο, το conversion rate (CR) για τις κλασικές δραστηριότητες ήταν κατά 42% υψηλότερο από ότι το social media retargeting. Ο Αλέξανδρος Ρήγας, CEO της Impruvo, Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της RTB House, σχολιάζει: «H ανάλυση έδειξε ότι το social και το regular retargeting προσφέρει δύο προσεγγίσεις στο έκαστο διαφημιστικό μήνυμα- σε συνδυασμό με μια κλασική καμπάνια RTB, η προβολή στα social media μπορεί να έχει μεγαλύτερη απήχηση, ενώ μια συνηθισμένη RTB  καμπάνια μετατρέπει αυτή την προβολή σε ανάληψη δράσης».