Ευρήματα έρευνας της εταιρείας για την post-Covid εποχή.

Η ανασυγκρότηση των οικονομιών και η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης προς τα brands του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στη μετά-κορονοϊό εποχή θα χρειαστούν μία inside-out προσέγγιση, σύμφωνα με το ανεξάρτητο διεθνές δίκτυο της Action Global Communications. Η εταιρεία θα χορηγήσει την εναρκτήρια διεθνή σύνοδο του Public Relations and Communications Association (PRCA), όπου επικοινωνιολόγοι από όλον τον πλανήτη θα συζητήσουν το μέλλον του κλάδου στην εποχή μετά την πανδημία.

Η Action, μέσω της χορηγίας της, θα αποκαλύψει τα ευρήματα έρευνας που υλοποίησε, σχετικά με τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία στον χώρο των τοπικών media και τις επιπτώσεις του lockdown και των εξάρσεων του ιού στην καταναλωτική συμπεριφορά, η οποία μεταβάλλεται προς ένα πιο τοπικό επίπεδο. «Αυτό που φαίνεται να αναδύεται είναι ένα μοτίβο ανθρώπων που θέλουν να εστιάσουν στους δικούς τους τρόπους ζωής, στις δικές τους κοινότητες και οικονομίες με την εμπιστοσύνη να έχει γίνει τοπική και να βασίζεται σε αυτά που γνωρίζουν και τους είναι οικεία», δήλωσε η Director της εταιρείας, Kathy Christodoulou.

«Ο τομέας μας πάντα έπρεπε να είναι ενήμερος για τις τοπικές ιδιαιτερότητες, ενώ πλέον η εξατομικευμένη προσέγγιση θα είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού και των πολιτών. Η έρευνα αποκάλυψε σημαντικές διαφορές σχετικά με την προτεινόμενη μέθοδο επικοινωνίας, ακόμη και μεταξύ αγορών που βρίσκονται κοντά μεταξύ τους σε γεωγραφικό επίπεδο». Η επικοινωνία ως μέρος μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής marketing δε θα ασχολείται πλέον αποκλειστικά με τη μετάδοση ενός μηνύματος του πελάτη, αλλά θα αφουγκράζεται ενεργά τους τοπικούς καταναλωτές και θα προσαρμόζει το αντίστοιχο μήνυμα ώστε να ταιριάζει στα τοπικά περιβάλλοντα.