Οι εταιρείες του ομίλου Quest, ACS και iSquare, εντάχθηκαν στη λίστα των Most Admired Companies in Greece του περιοδικού Fortune για την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την εταιρική τους υπευθυνότητα.

Στην πρώτη φάση της διαδικασίας ανάδειξης επιλέχθηκαν εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ. ευρώ, ενώ, στη συνέχεια, επιλέχθηκαν οι καλύτερες από αυτές με βάση τα εξής 9 κριτήρια: Καινοτομία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αξιοποίηση Πόρων και Εταιρικών Παγίων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ποιότητα της Διοικητικής Ομάδας, Οικονομική Επίδοση, Μακροπρόθεσμη Επενδυτική Αξία, Ποιότητα Προσφερόμενων Προϊόντων ή Υπηρεσιών και Εξωστρέφεια/ Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα.

Στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, το 20% των top scorers εταιρειών, μαζί με το 50% των πρώτων ανά κλάδο της προηγούμενης λίστας, τέθηκαν εκ νέου σε επιλογή από τα στελέχη, διαμορφώνοντας την τελική λίστα.