Σε συνεργασία με την Verizon Media, η Acrossmedia241 παρέχει επιπλέον 100% δωρεάν inventory σε κάθε καμπάνια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αφορά σε ενέργειες στήριξης και ενημέρωσης σχετικά με τον COVID-19, με στόχο την ενίσχυση της προβολής και της κοινωνικής διάχυσης των σχετικών μηνυμάτων.

Παρέχει επιπλέον 100% δωρεάν inventory σε καμπάνιες ΕΚΕ.

Σε συνεργασία με την Verizon Media, η Acrossmedia241 παρέχει επιπλέον 100% δωρεάν inventory σε κάθε καμπάνια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αφορά σε ενέργειες στήριξης και ενημέρωσης σχετικά με τον COVID-19, με στόχο την ενίσχυση της προβολής και της κοινωνικής διάχυσης των σχετικών μηνυμάτων. Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι οριζόντια και αφορά αποκλειστικά στην αγορά της Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, οι CSR online καμπάνιες που θα τρέξουν μέσα από τα ψηφιακά κανάλια (όπως Yahoo.gr, Yahoo Mail κ.ά.) και πλατφόρμες της Verizon Media, λαμβάνουν επιπλέον 100% δωρεάν προβολή. Η ενέργεια θα έχει διάρκεια μέχρι τέλος Μαΐου. «Η ανάγκη για ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης είναι, σήμερα, μεγαλύτερη από ποτέ», επισημαίνει η εταιρεία.

«H Acrossmedia241, ως αποκλειστικός συνεργάτης της Verizon Media σε Ελλάδα και Κύπρο, στηρίζει και ενθαρρύνει έμπρακτα όλα τα brands να επικοινωνήσουν online με την κοινωνία και να συμβάλλουν με τις ιδέες και τη στρατηγική τους στη βελτίωση των συνθηκών που όλοι βιώνουμε».