Διεθνές συνέδριο για τον αντίκτυπο της έρευνας στις επιστήμες

Θέμα του ο αντίκτυπος της έρευνας στις κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, σε τομείς όπως υγεία, εκπαίδευση, απασχόληση, πολιτισμός και δημιουργικότητα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν και οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, θα γίνει παρουσίαση case studies σε 3 θεματικές ενότητες, Δημιουργική Παραγωγή και Πολιτισμός, Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, Κοινωνική Καινοτομία, ενώ θα πραγματοποιηθεί και ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με τη νέα προκήρυξη του προγράμματος «Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο – Πολυδεκτικές, Καινοτόμες και Στοχαστικές Κοινωνίες».