Σε 73% ανέρχεται το ποσοστό των καταναλωτών που άλλαξαν τη συναλλακτική συμπεριφορά τους με τις ασφαλιστικές εταιρείες, σύμφωνα με νέα έρευνα της Accenture, με την υποστήριξη της ΕΑΕΕ και τίτλο «Greek Insurance Market: Covid triggers a cycle of accelerated digital transformation», σημειώνοντας ότι η πανδημία ενεργοποίησε έναν κύκλο επιταχυνόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Ενδεικτικά, το 53% των καταναλωτών δηλώνει πολύ ικανοποιημένο από την ανταπόκριση των ασφαλιστικών στην τωρινή συγκυρία, ενώ 79% είναι διατεθειμένοι να μοιραστούν προσωπικά δεδομένα με τους παρόχους. Σε ψηφιακά κανάλια για δραστηριότητες, από την αναζήτηση πληροφοριών για ασφαλιστικά προϊόντα μέχρι την υποστήριξή τους σε περίπτωση ανάγκης, επιθυμεί να έχει πρόσβαση το 76% των καταναλωτών, ενώ 66% είναι θετικοί στην αγορά ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών αποκλειστικά από ψηφιακές πλατφόρμες.

Παράλληλα, οι διαμεσολαβητές ωριμάζουν ψηφιακά και επαναπροσδιορίζουν το ρόλο τους στο νέο ασφαλιστικό τοπίο, ενώ 82% των στελεχών του κλάδου θεωρούν ότι τα επόμενα χρόνια οι αλλαγές θα επιταχυνθούν.