Η επανεστίαση των ανθρώπων στην τοπική τους κοινότητα υπό το πρίσμα της πανδημίας, θα είναι μακροπρόθεσμη, φέρνοντας τη «δεκαετία του μένουμε σπίτι» και αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και καταναλωτικών αγαθών να προσαρμόσουν κατάλληλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, με στόχο να δημιουργήσουν μια πιο «τοπική» εμπειρία, σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης μελέτης της Accenture.

Η αποφυγή των ταξιδιών και της μαζικής παρουσίας σε δημόσιους χώρους, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη οικονομική ανασφάλεια, απόρροια της ευρείας μείωσης του εισοδήματος των νοικοκυριών, θα συνεχίσει να κρατά τους ανθρώπους μέσα στο σπίτι, σύμφωνα με τη μελέτη περισσότερων από 8.800 ατόμων σε 20 χώρες. Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάζονται σε δύο εκθέσεις της Accenture, μία για τον κλάδο καταναλωτικών αγαθών και μία για τον κλάδο λιανικού εμπορίου.

 

Το σπίτι στο επίκεντρο

 

Σύμφωνα με την έρευνα, το 69% των ερωτηθέντων αναμένει ότι στους επόμενους 6 μήνες θα κοινωνικοποιείται κυρίως είτε εντός οικίας,
είτε σε σπίτια φίλων, είτε διαδικτυακά, ενώ το 53% των ανθρώπων που δεν είχε εργαστεί ποτέ από το σπίτι στο παρελθόν, σχεδιάζει πλέον να εργάζεται συχνότερα από το σπίτι.

 

Στροφή στις τοπικές αγορές

 

Παράλληλα, το 56% των καταναλωτών ανέφερε ότι η πανδημία τους ανάγκασε να ψωνίζουν σε κοντινά καταστήματα, ενώ το 79% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει να το κάνει μακροπρόθεσμα. Επίσης, το 56% των καταναλωτών είπε ότι αγοράζει περισσότερα προϊόντα τοπικής προέλευσης,
με το 84% να λέει ότι σκοπεύει να συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον.

 

Έμφαση στον παράγοντα τιμή

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 50% των ερωτηθέντων ανέφερε την οικονομική ασφάλεια ως μία από τις τρεις βασικές ανησυχίες για τους επόμενους 6 μήνες, ενώ το 54% δήλωσε ότι ψωνίζει δίνοντας έμφαση σε θέματα κόστους/τιμής, με τους καταναλωτές να έχουν αυξήσει τις αγορές μεσαίων και οικονομικών brands και να έχουν μειώσει τις αγορές premium brands από την έναρξη της πανδημίας. Ωστόσο, το 12% των καταναλωτών δήλωσε ότι έχει αυξήσει τις αγορές premium, με το 57% αυτών να μην ανήκουν στην κατηγορία υψηλού εισοδήματος. 

«Οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών θα πρέπει να σκεφτούν πέρα από τις παραδοσιακές τακτικές και να γίνουν πιο δημιουργικές», δήλωσε ο Oliver Wright, Επικεφαλής του Global Consumer Goods practice της Accenture.