Η έρευνα εισάγει έξι διαστάσεις σχετικές με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους

Στις ανθρώπινες ανάγκες στην εργασία, που θα πρέπει να εστιάζουν οι εταιρείες, προκειμένου να «ξεκλειδώσουν» το μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων των εργαζομένων τους, επικεντρώνεται νέα μελέτη της Accenture, με τίτλο «Care to Do Better: Building Trust to Leave Your People and Your Business Net Better Off», σε 3.200 υψηλόβαθμα στελέχη (CXOs) και περισσότερους 15.000 εργαζομένους σε 15 κλάδους και 10 χώρες. Η έρευνα εισάγει έξι διαστάσεις και, συγκεκριμένα, τις Συναισθηματική και ψυχική, Σχεσιακή, Φυσική, Χρηματοοικονομική διάσταση, Σκοπός και Εργασιακή, τις οποίες εντάσσει σε ένα νέο πλαίσιο, με όνομα «Θετικό Πρόσημο» (Net Better Off).

Επίσης, αναφέρει ότι το 64% της δυναμικής ενός ανθρώπου, βάσει της ικανότητάς του να αξιοποιεί και να εξελίσσει τις δεξιότητές του, επηρεάζεται από το πώς αισθάνεται σε σχέση με τις έξι διαστάσεις, ενώ εντόπισε χάσμα, προ πανδημίας, σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη τους στην εργασία, με το 67% των εργαζομένων -σε σχέση με 35% των CXOs- να απαντούν τότε ότι την φέρει ο εργοδότης. Το κενό έχει συρρικνωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας -σε 78% έναντι 50%-, υποδηλώνοντας ότι οι CXOs αρχίζουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δημιουργία «Θετικού Προσήμου».