Στην παρουσίαση των διαφημιστικών εταιρειών οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις, προκειμένου να καταστήσουν τους χώρους εργασίας τους περισσότερο inclusive, θα προχωρήσει, το καλοκαίρι του 2022, η πρωτοβουλία «All In», των Advertising Association, IPA και ISBA. Ο τίτλος «All in Champion» θα απονεμηθεί σε εταιρείες οι οποίες αποδεδειγμένα ολοκλήρωσαν δράσεις ενταγμένες στο σχέδιο δράσης της πρωτοβουλίας.

Αρχικά, υπάρχουν 3 δράσεις για τη βελτίωση της αντιπροσώπευσης και της εμπειρίας μαύρων ταλέντων, ταλέντων με ειδικές ανάγκες και προερχόμενων από την εργατική τάξη. Στο α΄ τρίμηνο του 2022 θα προστεθούν 6 ακόμη δράσεις, οι οποίες θα αφορούν την ηλικία, το φύλο, άτομα με καταγωγή από την Ασία, ψυχικά ασθενείς και μέλη της LGBTQ+ κοινότητας. «Πολλοί ηγέτες είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας να δημιουργήσουμε περισσότερα σε σχέση με τη συμπερίληψη.

Η εισαγωγή του τίτλου “All In Champion” είναι αποτέλεσμα αιτημάτων να επιδείξουμε χειροπιαστή παραγωγή αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης μας να βελτιώσουμε τα επίπεδα inclusion στους χώρους εργασίας», δήλωσε η Sharon Lloyd Barnes, Commercial Director και Inclusion Lead της ΑΑ.

(Πηγή: marketingweek.com)