ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

view all
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ MW 1616

ΕΚΕ: Πώς, πού, γιατί;

Market Research

Πρώτη έρευνα «Healthcare CEO Future Pulse» από την KPMG

Τις απόψεις τους για τον μετασχηματισμό του κλάδου της υγείας μοιράζονται επικεφαλής του κλάδου, στην πρώτη έρευνα «Healthcare CEO Future Pulse», της KPMG. Συγκεκριμένα, το 97% αναφέρει ότι η πανδημία του Covid-19 έχει επιταχύνει σημαντικά ...