Για τις δράσεις που υλοποίησε το 2016
Η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει τον 9ο Εταιρικό Κοινωνικό Απολογισμό, για τις δράσεις της το 2016.

Ο Εταιρικός Κοινωνικός Απολογισμός παρουσιάζει την κατάκτηση των στόχων αειφορίας της εταιρείας και αποκαλύπτει την ολιστική στρατηγική που εφαρμόζει ο όμιλος. Το 2016, η ΑΒ Βασιλόπουλος εστίασε σε πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και προγράμματα αλληλεγγύης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας. Στον απολογισμό, παρουσιάζονται οι άξονες και στόχοι της ΑΒ Βασιλόπουλος μέχρι το 2020, οι διακρίσεις της αλυσίδας για το τρέχον διάστημα, καθώς και τα ολοκληρωμένα προγράμματα που σχεδιάζει και υλοποιεί. Ο Λεωνίδας Βρεττάκος, COO του ομίλου ΑΒ Βασιλόπουλος, δήλωσε: «Η ΑΒ Βασιλόπουλος ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, δείχνει καθημερινά, 79 χρόνια τώρα, την υπευθυνότητα που πηγάζει από το όραμα της να προσφέρει προϊόντα άριστης ποιότητας, υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, με ασφάλεια και αξιοπιστία για όλους».