Η εικόνα και η προσέγγιση του Νέου Πελάτη

Η έρευνα του ΟΠΑ διεξήχθη σε υπηρεσίες διαφορετικών κλάδων (τράπεζες, ξενοδοχεία, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αεροπορικές εταιρείες και οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων-αλυσίδες σούπερ μάρκετ). Ο Γεώργιος Πανηγυράκης, απευθύνοντας ομιλία με τίτλο «Εξυπηρέτηση Πελατών – Η εξέλιξη», θα τεκμηριώσει την πρόταση πως ο ενδεδειγμένος τρόπος προσέγγισης του «Νέου Πελάτη» είναι αυτός που εντάσσεται στο πλαίσιο μιας γενικότερης ανθρωποκεντρικής στρατηγικής, απαραίτητης σε κάθε οργανισμό που προσβλέπει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών, σε συνεργασία με την BOUSSIAS.