Για το Μάρκετινγκ και την επικοινωνιακή του πολιτική

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει εκπόνηση σχεδίου μάρκετινγκ και επικοινωνίας για την ταυτότητα, εξωστρέφεια και οργάνωση της επικοινωνιακής πολιτικής του Πανεπιστημίου, αναβάθμιση και επικαιροποίηση του web site, διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, σχεδιασμό και παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών spot σε τοπικούς σταθμούς, παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας. Τα παραπάνω εντάσσονται στο έργο «Δημοσιοποίηση, διάχυση αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του υποέργου 9 της Πράξης Ελληνικό Πανεπιστήμιο» και έχουν προϋπολογισμό 800.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου.