Υποβολή υποψηφιοτήτων ως τις 27 Οκτωβρίου

Το Βραβείο, το οποίο θεσμοθετήθηκε από το Stelios Philanthropic Foundation σε συνεργασία με τη Λέσχη Επιχειρηματικότητας, απευθύνεται σε νέους Έλληνες επιχειρηματίες και παρέχει, εκτός από την ηθική αναγνώριση, και το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ για την περαιτέρω ενίσχυση της επιχείρησής τους. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 27η Οκτωβρίου. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ετήσιας Τελετής Απονομής για τα Βραβεία Κούρος της Λέσχης Επιχειρηματικότητας. Το 2013 το Βραβείο απέσπασε η εταιρεία Nanobionic.