Η αποτελεσματική διαχείριση του κύκλου πληρωμών και η αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες πλέον για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν ολοκληρωμένες λύσεις για να αντιμετωπίσουν την άνοδο του πληθωρισμού και των επιτοκίων, να προστατεύσουν τη ρευστότητα και να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, συμπεραίνει η τέταρτη έκδοση του European Payment Report – Έκθεση για την Ελλάδα για το 2023, της Intrum και μέρος της πανευρωπαϊκής έρευνας σε 29 ευρωπαϊκές χώρες ταυτόχρονα.

Ενδεικτικά, βρέθηκε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δαπανούν κατά μέσο όρο 78 ημέρες ετησίως για διευθέτηση εκπρόθεσμων οφειλών και επαναδιαπραγμάτευση των όρων πληρωμής με προμηθευτές και συνεργάτες, τη στιγμή που ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 74 ημέρες.

Επίσης, 64% των ερωτώμενων στην Ελλάδα θέτει το ζήτημα αυτό σε προτεραιότητα για το 2023. Σε ποσοστό αντίστοιχο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (53%), οι επιχειρήσεις εστιάζουν στον μετριασμό του πιστωτικού κινδύνου με αποτέλεσμα να παραλείπουν πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ένας στους δύο ομολογούν ότι πλέον, λόγω της ανόδου των επιτοκίων, είναι πιο προσεκτικοί όσον αφορά την ανάληψη χρέους (ευρωπαϊκός μέσος όρος 56%).