Η πρωτοβουλία των Eurobank και Corallia συνεχίζεται και φέτος

Στα μέχρι σήμερα επιτεύγματα του egg συμπεριλαμβάνονται 63 ιδέες που έχουν γίνει εταιρείες, 55 προσλήψεις νέων συνεργατών από τις εταιρείες του egg, 3 υποβολές αιτήσεων ευρεσιτεχνίας, 5 εταιρείες που έχουν βρει επενδυτές και 10 εταιρείες που έχουν λάβει από τη Eurobank χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η έναρξη του 4ου κύκλου του egg 12μηνης διάρκειας. Νέοι 18-44 ετών, που έχουν μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα και επιθυμούν να τη μετατρέψουν σε επιχείρηση, έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν υποψηφιότητά για συμμετοχή στο Πρόγραμμα μέχρι τις 4 Απριλίου. Το egg, μια πρωτοβουλία ΕΚΕ υπό την ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας, θα υπάγεται εφεξής και στη Διεύθυνση Digital Banking του Ομίλου Eurobank.