Ο διαγωνισμός οργανώνεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου), το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Θεσσαλονίκη) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με την ενεργή συμμετοχή και άλλων ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ.